24 de setembre 2013

40è aniversari de la mort d'Allende. La nostra commemoració.

Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-E a l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat en commemoració del 40è aniversari del cop d’estat a Xile i la mort del seu president Salvador Allende

Atès que el passat onze de setembre es commemoraren els 40 anys del d’estat cívic-militar de Pinochet a Xile, un cop que va derrocar al president constitucional Salvador Allende i que va provocar le seva mort. 

Atès que la dictadura neoliberal, de 17 anys, instaurada per Augusto Pinochet va deixar oficialment almenys 3.000 persones desaparegudes o assassinades i unes 40.000 supervivents víctimes de tortures i empresonaments per motius polítics.
Atès que aquesta és una data especialment significativa en la història de la democràcia ja que el cop d’estat va significar la negació de l’anhel del govern de Salvador Allende per construir una societat més justa, lliure i solidària. 

Atès que el cop d’estat va suposar la fi del govern de la “Unidad Popular” liderat per Salvador Allende i que havia establert les bases de lluita en molts temes pels que avui dia encara lluitem arreu del món.

Atès que 23 anys després d’haver estat recuperada la democràcia a Xile segueix vigent la Llei d’Amnistia que atorga impunitat als integrants del govern “de facto” i que representa un obstacle en la cerca de la justícia, la veritat i la reparació a Xile.Atès que organismes con Amnistia Internacional han fet coincidir la seva demanda de derogació de la Llei d’Amnistia amb aquesta data. 

Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUiA-E proposa l'adopció dels següents acords:
Primer.- Condemnar el cop d’estat cívic-militar de Pinochet a Xile l’11 de setembre de 1974, contra el govern de la “Unidad Popular” legitimament constituit al 1970.
Segon.- Reivindicar la figura de Salvador Allende, president democràtic enderrocat pel feixisme i dels seu compromís polític fins el darrer dia.
Tercer.- Demanar al govern de Xile la derogació de la llei d’Amnistia i l’adopció de les mesures necessàries per garantir la justícia, la veritat i la reparació de les víctimes moltes de les quals segueixen desaparegudes, quatre dècades després del cop d’estat.
Quart.- Traslladar aquest acord al Comitè Salvador Allende Barcelona i a la secció catalana d’Amnistia Internacional.
 
Moció aprovada per unanimitat (PSC, PP, ICV-EUiA, CiU i PxC) en el ple del 23 de setembre de 2013.

@JPuigdengolas Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger