09 de novembre 2012

Programa d’ICV-EUiA. Defensa dels animals


Aquestes són les propostes programàtiques d’ICV-EUiA quant a la defensa dels animals. Aquestes propostes són el "clam" de les principals organitzacions i els i les activistes de defensa dels drets dels animals i el nostre objectiu és que us hi sentiu ben representats i representades en les vostres aspiracions. La meva estimada amiga i candidata, Aïda Gascón i Animalistes d'ICV, estem a la vostra disposició per explicar-vos i escoltar-vos i per seguir treballant com sempre. Aquí les teniu:


1. Continuar el procés de debat amb les institucions, organitzacions, comunitat científica, administracions, cossos de seguretat professionals i persones de reconegut prestigi, per fer efectiu el desenvolupament del reglament de la Llei de protecció dels animals.

2. Promoure que les ciutats i pobles de Catalunya es declarin “Ciutats amigues dels animals”. Permetre l’accés dels animals de companyia al transport públic.

3. Promoure una llei per a regular la caça a Catalunya que comporti un control estricte i restringit de les modalitats de caça, prioritzant la protecció animal i la seguretat de les persones, i que reguli especialment la tinença de gossos per a la caça.

4. Afrontar ferma i decididament la prohibició de l’ús d’animals en espectacles fixes i itinerants i festes populars que impliquin degradació, patiment, tortura o mort de l’animal o en que es forci als animals a realitzar comportaments impropis de la seva espècie i/o en que es mantinguin animals en condicions alienes a la seva natura i de forma urgent, els correbous capllaçats i embolats.

5. Aprovar un Pla director de gestió dels centres de recollida d’animals abandonats o perduts amb els recursos suficients, per tal de fer front al precepte legal de la prohibició de sacrifici dels animals abandonats.
6. Fomentar, estimular, fer campanyes sobre el valor de l’acollida com a suport i alternativa als centres o refugis. Realitzar campanyes de sensibilització i programes educatius que fomentin el respecte i la convivència entre éssers humans i animals.

7. Donar suport als municipis per a l’exercici de les competències en relació a l’aplicació de la llei i les ordenances municipals per a la recollida d’animals, control de l’exposició dels animals als aparadors i el control del benestar dels animals del seu municipi.

8. Declaració de Catalunya lliure de circs amb animals, sumant-se a la petició de més de 60 municipis catalans i a les campanyes  promogudes per les principals organitzacions en defensa dels animals.

9. Elaborar un Pla per a la revisió de tots els zoològics de Catalunya. Impulsar la petició als organismes internacionals competents la descatalogació d’espècies que tenen menys capacitat d’adaptació a la vida en captivitat, com ara cetacis, elefants, lleons marins i grans felins.

10. Revisar i vetllar per a que es compleixin les directives europees sobre benestar dels animals de producció, eradicant els mètodes cruels i reforçant les mesures inspectores i de vigilància, controlant-ne el transport en condicions i el sacrifici de manera indolora i d’acord amb la normativa.


 
11. Reforçar els instruments de gestió per a la protecció dels espais naturals i corredors biològics del país amb l’objectiu de protegir els hàbitats de la fauna salvatge.

12. Impulsar el Consell assessor de defensa dels animals, tal i com ho contempla la Llei de protecció dels animals.

13. Impulsar les iniciatives per a prohibir les proves en animals en productes i ingredients cosmètics i adherir-se a les recomanacions de la campanya internacional Cruelty Free.

14. Impulsar d’acord amb els Ajuntaments, les mesures necessàries que redueixin l’abandonament d’animals de companyia i gravar la compra d’animals a botigues i criadors.
15. Donar suport a les campanyes divulgadores i informatives realitzades per les organitzacions de defensa dels animals, reconeixent el seu valor social i educatiu.

16. Dur un cens i un control de les col·leccions privades d’animals salvatges. Limitar-les quan s’escaigui.

17. Incloure en la temàtica obligada de la formació dels cossos de seguretat, cursos de legislació i benestar dels animals.

@JPuigdengolas Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger