30 de maig 2012

Moció contra Eurovegas. Intervenció al Ple (30-05-12)


En els darrers mesos han anat apareixent informacions sobre la possibilitat de que un projecte conegut amb el nom d'Eurovegas s'instal·li en terrenys del delta del Llobregat, és a dir, a la nostra comarca, i en concret amb una gran afectació al nostre municipi.
Tenint en compte que l'esmentat projecte suposaria la modificació de la legislació vigent o el plantejament d'excepcionalitats rellevants, com en matèria de planejament, immigració, drets laborals, salut, entre d'altres, el grup municipal d'ICV-EUiA proposa avui al Ple que es posicioni en contra d'aquest macroprojecte pel fort impacte que el desenvolupament d'aquest comportaria a tota la comarca del Baix Llobregat, i especialment i concretament, com dèiem, a la nostra ciutat. 
Projecte que desgraciadament no ha comptat amb un debat inexcusable amb la ciutadania i amb els governs de municipis afectats com el nostre, mantenint al marge la nostra gent del debat i la participació que es mereixeria un projecte d'aquestes dimensions que afectaria l'equilibri territorial a la nostra ciutat i a la nostra comarca. I tot plegat en el marc de compromisos històrics de conservació del nostre entorn natural i del Parc Agrari, compromisos actuals que formen part de documents tan importants i estratègics per la nostra ciutat com és el Pla de Ciutat, que cita expressament el Parc Agrari amb la voluntat de millorar la seva gestió per tal d'aconseguir la seva viabilitat, i fent d'ell part del patrimoni cultural i natural i un element més de projecció exterior de qualitat que refermi la nostra identitat. Són paraules textuals del nostre Pla de Ciutat, que no oblidem, recull els objectius estratègics que compartim des del govern i amb algun altre grup polítics avui present al plenari.


Els arguments en contra del projecte són molts i s'han anat exposant al llarg de les últimes setmanes. Ho ha fet el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, ho ha fet l'Unió de Pagesos, ho ha fet la Plataforma Aturem Eurovegas que agrupa desenes i desenes d'entitats, ho han fet ajuntaments com el Prat, Sant Feliu, l'Hospitalet, entre d'altres, però tot i així m'agradaria fer incís en alguns d'aquests arguments.
Eurovegas, en primer lloc entenem que és un autèntic atac a l'Estat de Dret. Els promotors demanen modificar l’Estatut dels Treballadors, la Llei d’estrangeria, la Llei d’impost sobre la renda per als guanyadors de premis, la reducció de quotes de la Seguretat Social, expropiacions de sòl privat i cessió de sòl públic, permisos per poder fumar al recinte i per a l’entrada de menors d’edat i a ludòpates, canvis en lleis com la d’horaris comercials, la d’enjudiciament civil, la del joc o la de blanqueig de capitals. Eurovegas suposa a més acabar amb un ja precari equilibri territorial, i l'afectació greu i irreversible de la recàrrega dels aqüífers del delta, una de les reserves d’aigua més estratègiques per a la conurbació barcelonina.
Els defensors d’Eurovegas, tant la corporació Las Vegas Sands Corporation de Sheldon Adelson com l'actual govern de la Generalitat, aprofiten la duresa del context econòmic actual per esmentar la creació de llocs de treball com a principal argument a favor del projecte. Inicialment es va parlar de la creació de 260.000 llocs de treball. Xifra que s’ha anat reduint a uns 20.000, com reconeixia el mateix conseller d'Economia Mas-Colell després de ser interpel·lat al Parlament pel grup parlamentari d'ICV-EUiA, i llocs de treballs en condicions molt precàries i no necessàriament ocupats per ciutadans de la nostra comarca o del nostre municipi. A més caldria descomptar les ocupacions destruïdes en agricultura, medi ambient i altres activitats connexes.
Però tot i així m'agradaria convidar-los a la reflexió i que es facin la pregunta de si per la lluita contra l'atur i la creació de llocs de treball valen tots els projectes, si els beneficis justifiquen els costos col·lectius, si hem d'analitzar el model de desenvolupament que oferim a les properes generacions, si estem avaluant la pèrdua del nostre patrimoni col·lectiu... Perquè no ens enganyem, Eurovegas no seria una inversió privada, seria el regal del patrimoni de tots.


I crèiem, potser enganyats, que ja tots estàvem convençuts de que la crisi financera era en definitiva la crisi del nostre model de desenvolupament. Crèiem que ja estàvem convençuts de que la reinserció laboral dels aturats s'havia de fer des d'una nova ètica del treball i responsabilitat, crèiem en definitiva que ningú qüestionaria que el futur del Parc Agrari havia de passar per recuperar l'agricultura local o els mercats de proximitat, entre altres iniciatives que haurien de fer viable la seva existència i no la seva destrucció, com suposaria el projecte del qual estem parlant.
En definitiva, el que proposem avui és donar suport a la declaració “Per un desenvolupament de qualitat, no al model que representa Eurovegas”, document que ha nodrit vàries de les mocions presentades a diferents ajuntaments sobre aquesta qüestió i també la meva intervenció d'avui, entenent que aquest és el millor document que s'ha publicat al respecte. En definitiva demanem als diferents grups municipals que tinguin la valentia de posicionar-se en contra d'un projecte que suposaria un gran pas enrere per la nostra comarca i especialment per la nostra ciutat. Moltes gràcies.

Més sobre Eurovegas clicant AQUÍ

 

1 comentari:

Joan Vendrell i Campmany ha dit...

¡ Canya a Eurovegas !. ¡Que vagin a Madrid !

@JPuigdengolas Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger