26 de juny 2012

Posicionament del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat en relació a Eurovegas


El Consell de Mediambient i Sostenibilitat de Sant Boi de Llobregat fa manifest el seu posicionament contrari al projecte conegut com “Eurovegas”, així com contra qualsevol altre projecte que representi la destrucció de l’equilibri territorial, i que representi la destrucció i malbaratament dels espais naturals, protegits o no, el no respecte dels hàbitats naturals, el terrenys agrícoles, les connectivitats socials i estructurals entre municipis, l’excessiu consum energètic i de recursos naturals, la desaparició de bens culturals, la generació d’un alt impacte visual, l’eliminació dels drets socials i laborals, la propiciació d’activitats il·legals i d’explotació de éssers humans. En resum que posin en perill el model de Ciutat defensat per les entitats i la ciutadania de Sant Boi, que pretén evitar el deteriorament ambiental i social, el malbaratament del territori i la intenció de preservar-lo per les generacions futures, i expressat en els compromisos de sostenibilitat  referendats en l’Agenda 21. Creiem que hi ha més i millors oportunitats de desenvolupament econòmic compatibles amb els objectius  de sostenibilitat.
És per tot això que demanem als Representants Municipals que conformen l’Ajuntament destinar tots els esforços necessaris per aconseguir la protecció i continuïtat dels espais naturals i el projecte de sostenibilitat compromès mitjançant l’Agenda 21. Així com elaborar un pla de desenvolupament agrícola, compartit amb la pagesia i la ciutadania, que permeti al sector primari devenir un motor econòmic pel Delta, amb cultius naturals i de qualitat, cada vegada més demanats pels consumidors, a la vegada potenciar projectes d’investigació que millorin la qualitat i el rendiment agrícola de forma que el valor afegit del producte obtingui tingui altes rendibilitats, d’aquesta manera es poden crear llocs de treball de manera estable i compromesos socialment. Tot plegat milloraria la situació natural, social i econòmica del Delta, sense malbaratar el territori i els seus recursos i sense comprometre’ns davant de les generacions futures, objectiu d’aquest Consell.
Sant Boi de Llobregat, 13 de juny de 2012

Al Ple del dia 25 de juny jo mateix en qualitat de president  del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat vaig llegir i fer públic el contingut del document aprovat per la gran majoria de membres del Consell.

@JPuigdengolas Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger