26 d’abril 2012

Aturem Eurovegas


Els últims mesos s’ha anat publicant que la Generalitat negocia la  implantació del macrocomplex Eurovegas a terrenys de la nostra comarca.
Des del primer moment ens hem posicionat en contra d’un projecte que alteraria profundament el territori i les activitats a la nostra comarca, un projecte que és contrari a qualsevol desenvolupament de qualitat i que ha estat al marge de qualsevol debat amb la ciutadania i amb els governs municipals.

Bicicletada popular contra Eurovegas


Eurovegas és un autèntic atac a l’Estat de Dret. Els seus promotors demanen modificar l’Estatut dels Treballadors, la Llei d’Estrangeria, la Llei d’Impost sobre la Renda per als guanyadors de premis, la reducció de quotes de la Seguretat Social, expropiacions de sòl privat i cessió de sòl públic, permisos per poder fumar al recinte i per l’entrada de menors d’edat i a ludòpates, canvis en lleis com la d’horaris comercials, la d’enjudiciament civil, la del joc o la de blanqueig de capitals. Eurovegas suposa 800 hectàrees situades o bé en zona agrícola protegida pel Parc Agrari o bé en zona ZEPA, acabant amb un ja precari equilibri territorial, i una afectació greu i irreversible de la recàrrega dels aqüífers del delta, una de les reserves d’aigua més estratègiques per a la conurbació barcelonina.

Bicicletada popular contra Eurovegas


Els seus defensors esmenten la creació de llocs de treball com a principal argument a favor. Inicialment es va parlar de la creació de 260.000 llocs de treball. Xifra que s’ha anat reduint a uns 20.000 llocs de treball en condicions molt precàries i no ocupats per ciutadans de la nostra comarca. A més caldria descomptar les ocupacions destruïdes en agricultura, medi ambient i altres activitats connexes.
Des del primer moment ho hem tingut clar.

 
Aquest article es publicarà al Viure Sant Boi del mes de maig de 2012.

1 comentari:

Joan Vendrell i Campmany ha dit...

Jo tambe dic no a la implantacio del macrocomplex Eurovegas. Que ho facin a Madrid.

@JPuigdengolas Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger