20 d’octubre 2009

Sant Boi lliure de circs amb animals salvatges


Ahir al Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat tant l'Aïda Gascón (AnimaNaturalis) com jo vam compartir un moment important. Després d'un llarg, dur i interessant procés generat fa mesos pràcticament del no-res, vèiem com el ple votava a favor de declarar Sant Boi lliure de circs amb animals salvatges, dignificant una mica més la nostra vila i posant-nos al nivell de ciutats capdavanteres en aquest sentit com és la ciutat de Barcelona. El text de la moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds era la següent:
Atès els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica.
Atès que tots els animals, siguin de l'espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o causar-los estats d'ansietat o de por.
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats etològiques, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de camions que no poden satisfer les seves necessitats físiques i socials més bàsiques.
Atès que entre els animals que s'exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés d'aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la violència.
Atès que el manteniment d'animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici per a la conservació de les espècies.
Atès que les administracions locals també han de afavorir i potenciar les conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra.
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d'aquests espectacles.
Atès que diversos ajuntaments de tot l'Estat i un creixent nombre de països de tot el món han prohibit l'actuació d'espectacles amb animals als seus territoris.
Atès que la presència d'animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la salut pública per la possible transmissió de malalties.
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i existeixen nombrosos casos d'animals que han escapat de les instal·lacions d'un circ i han causat greus danys materials i personals.
El Grup Municipal ICV-EUiA, proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Sant Boi amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals.
SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d'aquests animals.
TERCER.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada ni la instal·lació a Sant Boi d'animals salvatges de circs, encara que aquests no participin en l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades.
QUART .- Introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances municipals que corresponguin.
CINQUÈ .- Demanar al Parlament de Catalunya que s'introdueixin modificacions a la Llei de protecció dels animals en el sentit apuntat en aquesta moció.
SISÈ .- Notificar aquest acord a la AnimaNaturalis, Asociación Nacional de Defensa de los Animales, Asociación Animalista Libera, Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y Defensa de los Animales, a la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i al Govern de la Generalitat.
L'esforç ha valgut la pena, oi? Continuem.

1 comentari:

Anònim ha dit...

kar sem iskal, hvala

@JPuigdengolas Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger